mPRORAČUN

Poslovna inteligencija na dlanu

mProračun je web programsko rješenje fokusirano na prikaz na mobilnim uređajima, a omogućuje korisniku financijski prikaz prometa grada odnosno općine. Programsko rješenje daje uvid u stanje žiro računa, osnovni, konsolidirani te izvorni proračun. Osim toga, možete vidjeti i konta reprezentacije i pričuve. Uz to, programsko rješenje nudi prikaz analitike prihoda kao i popis svih dobavljača te njihove račune, u detaljnom prikazu. Također, unutar programskog rješenja moguće je i vidjeti statistiku u obliku stupčastih grafova za sljedeće kategorije: porez, ukupni doprinosi, financijska imovina i zaduživanja, komunalna naknada i izvorni proračun. Radi se o aplikaciji koja se koristi kao usluga u oblaku.

Kome je aplikacija namijenjena?

Namijenjena je županima, gradonačelnicima, načelnicima općina, pročelnicima za financije, ostalima iz ureda za financiranje županije, grada ili općine (aplikacija je interna, te je dostupna samo odgovornim osobama u gradu ili općini).

Zašto je aplikacija važna?

Aplikacija je važna zbog veće kontrole nad financijama grada ili općine, podataka u realnom vremenu, dobivanju upozorenja za previše utrošenih sredstava, vidljivog rezultata planirano - izvršeno u realnom vremenu, prikaza početnog stanja, priljeva i odljeva na dan, mogućnosti povećanja transparentnosti trošenja sredstava te kao uvod u transparentnost.

Ako osobe koje donose važne odluke raspolažu s pravim informacijama, tada postaju znatno učinkovitije.

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

mPRORAČUN

Poslovna inteligencija na dlanu

mProračun je web programsko rješenje fokusirano na prikaz na mobilnim uređajima, a omogućuje korisniku financijski prikaz prometa grada odnosno općine. Programsko rješenje daje uvid u stanje žiro računa, osnovni, konsolidirani te izvorni proračun. Osim toga, možete vidjeti i konta reprezentacije i pričuve. Uz to, programsko rješenje nudi prikaz analitike prihoda kao i popis svih dobavljača te njihove račune, u detaljnom prikazu. Također, unutar programskog rješenja moguće je i vidjeti statistiku u obliku stupčastih grafova za sljedeće kategorije: porez, ukupni doprinosi, financijska imovina i zaduživanja, komunalna naknada i izvorni proračun. Radi se o aplikaciji koja se koristi kao usluga u oblaku.

Kome je aplikacija namijenjena?

Namijenjena je županima, gradonačelnicima, načelnicima općina, pročelnicima za financije, ostalima iz ureda za financiranje županije, grada ili općine (aplikacija je interna, te je dostupna samo odgovornim osobama u gradu ili općini).

Zašto je aplikacija važna?

Aplikacija je važna zbog veće kontrole nad financijama grada ili općine, podataka u realnom vremenu, dobivanju upozorenja za previše utrošenih sredstava, vidljivog rezultata planirano - izvršeno u realnom vremenu, prikaza početnog stanja, priljeva i odljeva na dan, mogućnosti povećanja transparentnosti trošenja sredstava te kao uvod u transparentnost.

Ako osobe koje donose važne odluke raspolažu s pravim informacijama, tada postaju znatno učinkovitije.

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju
© 1992 - 2024 Konplast. All Rights Reserved.