KNJIGOVODSTVENO INFORMACIJSKI POSLOVNI SUSTAV (KIPOS)

 praćenje i kontrola svih parametara Vašeg poslovanja
modularno programsko rješenje
• izrađeno u suradnji sa knjigovodstvenim servisima i mnogobrojnim korisnicima različitih djelatnosti
• u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske
• svakodnevne nadogradnje programskog rješenja
• brzo i jednostavno preuzimanje nove verzije

Odaberite svoju kombinaciju modula ili kontaktirajte naše stručne djelatnike i zajedno pronađite pravo rješenje za Vaše poslovanje!
ROBNO MATERIJALNO POSLOVANJE
(izrada skladišnih dokumenata, unos inventure i generiranje inventurnih razlika, pregled stanja robe na skladištu, trgovačka knjiga, pregled razlika između prodajnih i nabavnih cijena, izrada i praćenje narudžbi prema kupcima i dobavljačima, analize prodaje, nabave i prometa..)
FINANCIJSKO POSLOVANJE
(knjiženja u glavnu knjigu, financijski izvještaji - POD-BIL, POD-ROG, POD-DOP, POD-NTD, POD-NTI, POD PK, GFI, TSI-POD, PD, prihvat i knjiženje izvoda iz internet bankarstva, kreiranje PDV obrazaca - mjesečni, kvartalni, EU, knjige ulaznih i izlaznih računa, financijska blagajna, evidencija službenih putovanja, knjiga primitaka i izdataka za obrtnike..)
FAKTURE I SALDA KONTO
(izlazni računi - fiskalizacija, fakture, fakture bez robe, obavijesti o knjiženjima, ponude, avansi, automatska knjiženja SK-IRA-GK, izvještaji, ulazni računi - automatska knjiženja SK-URA-GK, izvještaji, obavijesti o knjiženjima, virmani, salda konti kupaca i dobavljača - knjiženja, kartice, izvještaji, otvorene stavke, IOS, opomene, kompenzacije, obračun kamata - simulacije, prema SK, obični, komforni, kombinirani..)
MALOPRODAJNA KASA
(izdavanje fiskalnih računa, storno računa, provjera/ponovno slanje nefiskaliziranih računa, pregled dnevnog prometa po robi/načinima plaćanja, R1 računi, ispis na POS pisače, povezivanje s ladicama za novac, vagama i POS display-ima..)
CRM
(kompletni podaci o poslovnim partnerima, salda konto partnera - pregled IFA, UFA, ponuda, narudžbi, udjela, prometa, robne analize - prema fakturiranom, prema kalkulacijama, kartica robe, analiza fakturirane robe, analiza realizacije po mjesecima, lista nabave, prodaje po partneru, analiza kupljene robe, analiza prometa robe po skladištu, dokumenti vezani uz poslovnog partnera, dnevnik, popis događaja, raspored, liste i pregledi..)
PROIZVODNJA
(šifrarnici - unos i ispis normativa, unos planskih cijena, radnih operacija, strojeva proizvodnje, radnika, tehnoloških listi, narudžbe - unos, pregled i ispis narudžbi kupca te unos, pregled, ispis i rekapitulacija narudžbi materijala za proizvodnju, radni nalozi - izrada, pregledi, ispisi i rekapitulacije radnih naloga, primke za zaduženje materijala na skladište, međuskladišnice, odvojena proizvodnja - radni nalozi, primke gotovih proizvoda, izdatnice i povratnice materijala, mjesta troška/projekte.., rastavnice -izrada, pregled..)
GRAĐEVINA
(izrada građevinskih radnih naloga, dopremanje robe na gradilište na osnovu naloga, praćenje stanja materijala po gradilištima i na skladištu, definiranje troškovnika, izrada građevinskih situacija, praćenje realizacije po radnicima - radni sati, vrste posla, utrošeni materijal..)
SERVIS
(šifrarnici - šifrarnik vrste uređaja, marke uređaja, šifrarnik mjesta, servisna knjiga - unos, pregled i ispis servisne knjige, servisni radni nalozi - izrada, pregledi, ispisi i rekapitulacije radnih naloga, putni radni nalozi - izrada, pregledi i ispisi radnih naloga, sastavnice, rastavnice, garancije kupaca, garancije dobavljača..)
PRIJEVOZNIŠTVO
(izrada faktura, ponuda i predračuna, putni nalozi - akontacije, potrošnja goriva, dnevnice, izrada naloga za utovar, vođenje blagajne i praćenje financijskih parametara, praćenje zaduženja opreme po kamionu..)
PRODAJA VOZILA
(prodaja novih i rabljenih vozila, izrada faktura, ponuda i predračuna, izrada kalkulacija za vozila, izrada skladišnih dokumenata za vozila..)
SERVIS VOZILA
(izrada servisnih radnih naloga - otvaranje, defektaža, zatvaranje, promet skladišta sa razlikom u cijeni..)
POLJOPRIVREDNI OTKUP
(unos kvalitete vlage, unos kultura i zakonski zadanih parametara - vlage, primjese, hektolitarska masa, mogućnost definiranja cijena prema postotku vlage, otkupni blok prodaje, primke pologa..)
Ukoliko želite više informacija o modularnim programskim rješenjima

KNJIGOVODSTVENO INFORMACIJSKI POSLOVNI SUSTAV (KIPOS)

 praćenje i kontrola svih parametara Vašeg poslovanja
modularno programsko rješenje
• izrađeno u suradnji sa knjigovodstvenim servisima i mnogobrojnim korisnicima različitih djelatnosti
• u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske
• svakodnevne nadogradnje programskog rješenja
• brzo i jednostavno preuzimanje nove verzije

Odaberite svoju kombinaciju modula ili kontaktirajte naše stručne djelatnike i zajedno pronađite pravo rješenje za Vaše poslovanje!
ROBNO MATERIJALNO POSLOVANJE
(izrada skladišnih dokumenata, unos inventure i generiranje inventurnih razlika, pregled stanja robe na skladištu, trgovačka knjiga, pregled razlika između prodajnih i nabavnih cijena, izrada i praćenje narudžbi prema kupcima i dobavljačima, analize prodaje, nabave i prometa..)
FINANCIJSKO POSLOVANJE
(knjiženja u glavnu knjigu, financijski izvještaji - POD-BIL, POD-ROG, POD-DOP, POD-NTD, POD-NTI, POD PK, GFI, TSI-POD, PD, prihvat i knjiženje izvoda iz internet bankarstva, kreiranje PDV obrazaca - mjesečni, kvartalni, EU, knjige ulaznih i izlaznih računa, financijska blagajna, evidencija službenih putovanja, knjiga primitaka i izdataka za obrtnike..)
FAKTURE I SALDA KONTO
(izlazni računi - fiskalizacija, fakture, fakture bez robe, obavijesti o knjiženjima, ponude, avansi, automatska knjiženja SK-IRA-GK, izvještaji, ulazni računi - automatska knjiženja SK-URA-GK, izvještaji, obavijesti o knjiženjima, virmani, salda konti kupaca i dobavljača - knjiženja, kartice, izvještaji, otvorene stavke, IOS, opomene, kompenzacije, obračun kamata - simulacije, prema SK, obični, komforni, kombinirani..)
MALOPRODAJNA KASA
(izdavanje fiskalnih računa, storno računa, provjera/ponovno slanje nefiskaliziranih računa, pregled dnevnog prometa po robi/načinima plaćanja, R1 računi, ispis na POS pisače, povezivanje s ladicama za novac, vagama i POS display-ima..)
CRM
(kompletni podaci o poslovnim partnerima, salda konto partnera - pregled IFA, UFA, ponuda, narudžbi, udjela, prometa, robne analize - prema fakturiranom, prema kalkulacijama, kartica robe, analiza fakturirane robe, analiza realizacije po mjesecima, lista nabave, prodaje po partneru, analiza kupljene robe, analiza prometa robe po skladištu, dokumenti vezani uz poslovnog partnera, dnevnik, popis događaja, raspored, liste i pregledi..)
PROIZVODNJA
(šifrarnici - unos i ispis normativa, unos planskih cijena, radnih operacija, strojeva proizvodnje, radnika, tehnoloških listi, narudžbe - unos, pregled i ispis narudžbi kupca te unos, pregled, ispis i rekapitulacija narudžbi materijala za proizvodnju, radni nalozi - izrada, pregledi, ispisi i rekapitulacije radnih naloga, primke za zaduženje materijala na skladište, međuskladišnice, odvojena proizvodnja - radni nalozi, primke gotovih proizvoda, izdatnice i povratnice materijala, mjesta troška/projekte.., rastavnice -izrada, pregled..)
GRAĐEVINA
(izrada građevinskih radnih naloga, dopremanje robe na gradilište na osnovu naloga, praćenje stanja materijala po gradilištima i na skladištu, definiranje troškovnika, izrada građevinskih situacija, praćenje realizacije po radnicima - radni sati, vrste posla, utrošeni materijal..)
SERVIS
(šifrarnici - šifrarnik vrste uređaja, marke uređaja, šifrarnik mjesta, servisna knjiga - unos, pregled i ispis servisne knjige, servisni radni nalozi - izrada, pregledi, ispisi i rekapitulacije radnih naloga, putni radni nalozi - izrada, pregledi i ispisi radnih naloga, sastavnice, rastavnice, garancije kupaca, garancije dobavljača..)
PRIJEVOZNIŠTVO
(izrada faktura, ponuda i predračuna, putni nalozi - akontacije, potrošnja goriva, dnevnice, izrada naloga za utovar, vođenje blagajne i praćenje financijskih parametara, praćenje zaduženja opreme po kamionu..)
PRODAJA VOZILA
(prodaja novih i rabljenih vozila, izrada faktura, ponuda i predračuna, izrada kalkulacija za vozila, izrada skladišnih dokumenata za vozila..)
SERVIS VOZILA
(izrada servisnih radnih naloga - otvaranje, defektaža, zatvaranje, promet skladišta sa razlikom u cijeni..)
POLJOPRIVREDNI OTKUP
(unos kvalitete vlage, unos kultura i zakonski zadanih parametara - vlage, primjese, hektolitarska masa, mogućnost definiranja cijena prema postotku vlage, otkupni blok prodaje, primke pologa..)
Ukoliko želite više informacija o modularnim programskim rješenjima

FISKALNA BLAGAJNA (MINIKAS)

 namijenjena manjim tvrtkama i obrtima
jednostavno i brzo obavljanje svakodnevnih aktivnosti
• usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
• omogućuje brz i ugodan rad
kasa, izvještaji kase, izdavanje R1/R2 računa, storno računa, evidencija po različitim načinima plaćanja..

Ovisno o vašim potrebama, dostupna su 3 programska rješenja - osnovni paket MINIKAS, MINIKAS s robnim, MINIKAS za turizam.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

FISKALNA BLAGAJNA (MINIKAS)

 namijenjena manjim tvrtkama i obrtima
jednostavno i brzo obavljanje svakodnevnih aktivnosti
• usklađenost sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
• omogućuje brz i ugodan rad
kasa, izvještaji kase, izdavanje R1/R2 računa, storno računa, evidencija po različitim načinima plaćanja..

Ovisno o vašim potrebama, dostupna su 3 programska rješenja - osnovni paket MINIKAS, MINIKAS s robnim, MINIKAS za turizam.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

OBRAČUN PLAĆA

• jedna od složenijih mjesečnih aktivnosti svakog poduzeća
maksimalna fleksibilnost u obračunu plaća
• upravljanje podacima o zaposlenicima je uvelike olakšano
• na raspolaganju Vam je i povezivanje s aplikacijama za internet bankarstvo
kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje, specifikacijama za banke, IP karticama, svi izvještaji potrebni za obračun i isplatu plaće, evidencija obustava, osiguranja i neoporezivih primitaka..

Ovisno o vašim potrebama, dostupna su 2 programska rješenja - OBRAČUN PLAĆA i EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU (mogu se koristiti svako zasebno ili u jednom programskom paketu).
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

OBRAČUN PLAĆA

• jedna od složenijih mjesečnih aktivnosti svakog poduzeća
maksimalna fleksibilnost u obračunu plaća
• upravljanje podacima o zaposlenicima je uvelike olakšano
• na raspolaganju Vam je i povezivanje s aplikacijama za internet bankarstvo
kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje, specifikacijama za banke, IP karticama, svi izvještaji potrebni za obračun i isplatu plaće, evidencija obustava, osiguranja i neoporezivih primitaka..

Ovisno o vašim potrebama, dostupna su 2 programska rješenja - OBRAČUN PLAĆA i EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU (mogu se koristiti svako zasebno ili u jednom programskom paketu).
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

OBRAČUN HONORARA

• evidentiranje svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti
maksimalna fleksibilnost u obračunu honorara
• ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu honorara
• automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
automatsko kontiranje troškova honorara u Financijsko poslovanje

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

OBRAČUN HONORARA

• evidentiranje svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti
maksimalna fleksibilnost u obračunu honorara
• ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu honorara
• automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
automatsko kontiranje troškova honorara u Financijsko poslovanje

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

OSNOVNA SREDSTVA

• omogućuje evidentiranje i praćenje osnovnih sredstava i sitnog inventara
matični podaci o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru po poslovnim jedinicama, s unosom konta za knjiženje
• unesene stope amortizacije za obračun
• popis i konačni obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

OSNOVNA SREDSTVA

• omogućuje evidentiranje i praćenje osnovnih sredstava i sitnog inventara
matični podaci o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru po poslovnim jedinicama, s unosom konta za knjiženje
• unesene stope amortizacije za obračun
• popis i konačni obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

PUTNI NALOZI

• evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni..)
automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti
• evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje..) u kunama i stranim valutama
• praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
trenutna kontrola svih unesenih podataka
• ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putnih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima..
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

PUTNI NALOZI

• evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni..)
automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti
• evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje..) u kunama i stranim valutama
• praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
trenutna kontrola svih unesenih podataka
• ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putnih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima..
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

INTRASTAT

• izvještavanje na bazi vanjskotrgovinskih dokumenata na temelju kojih se formira intrastat evidencija
Intrastat evidencija može se dopunjavati ili formirati neovisno od unesenih dokumentacija
• na temelju evidencije formira se Intrastat obrazac koji se u elektronskom obliku dostavlja Državnom zavodu za statistiku

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

INTRASTAT

• izvještavanje na bazi vanjskotrgovinskih dokumenata na temelju kojih se formira intrastat evidencija
Intrastat evidencija može se dopunjavati ili formirati neovisno od unesenih dokumentacija
• na temelju evidencije formira se Intrastat obrazac koji se u elektronskom obliku dostavlja Državnom zavodu za statistiku

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO

namijenjeno za proračunsko knjigovodstvo gradova, općina, škola, vrtića..
unos i praćenje izvršenja proračuna po proračunskim klasifikacijama, unos preraspodjele i rebalansa
• automatsko knjiženje izvoda preuzetih putem internet bankarstva
• redovito ažuriranje i prilagođavanje u skladu sa Zakonskim izmjenama
proračunske klasifikacije, planiranje proračuna, rebalansi proračuna, glavna knjiga, automatsko knjiženje izvoda, praćenje izvršenja proračuna, financijska izvješća, analitika kupaca, analitika komunalne naknade..

Ovisno o vašim potrebama, dostupna su 3 programska rješenja - PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA i KNJIGOVODSTVO VRTIĆA.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO

namijenjeno za proračunsko knjigovodstvo gradova, općina, škola, vrtića..
unos i praćenje izvršenja proračuna po proračunskim klasifikacijama, unos preraspodjele i rebalansa
• automatsko knjiženje izvoda preuzetih putem internet bankarstva
• redovito ažuriranje i prilagođavanje u skladu sa Zakonskim izmjenama
proračunske klasifikacije, planiranje proračuna, rebalansi proračuna, glavna knjiga, automatsko knjiženje izvoda, praćenje izvršenja proračuna, financijska izvješća, analitika kupaca, analitika komunalne naknade..

Ovisno o vašim potrebama, dostupna su 3 programska rješenja - PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA i KNJIGOVODSTVO VRTIĆA.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

• programsko rješenje razvijeno s ciljem praćenja obrade osobnih podataka unutar svih programskih rješenja našeg poduzeća u kojima se obrađuju osobni podaci fizičkih osoba
• privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
• unos/ispis odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
• procesi obrade osobnih podataka, zbirka osobnih podataka
upis načina prikupljanja osobnih podataka, upis načina čuvanja osobnih podataka, upis korisnika (treće strane) koja koristi te osobne podatke (dano na korištenje trećoj strani), procjena rizika za svaki mogući događaj/incident koji može nastupiti nad osobnim podacima (procjena i definiranje postupka izbjegavanja rizika i rješavanja rizika)
• zahtjev za pristup informacijama
• pregled aktivnosti s osobnim podacima

U svakom trenutku aplikacija zapisuje SVAKU OBRADU OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA. Moguće je izabrati aplikaciju, vrstu procesa, datum i slično te će se prema odabranom prikazati aktivnosti u aplikaciji.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

• programsko rješenje razvijeno s ciljem praćenja obrade osobnih podataka unutar svih programskih rješenja našeg poduzeća u kojima se obrađuju osobni podaci fizičkih osoba
• privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
• unos/ispis odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
• procesi obrade osobnih podataka, zbirka osobnih podataka
upis načina prikupljanja osobnih podataka, upis načina čuvanja osobnih podataka, upis korisnika (treće strane) koja koristi te osobne podatke (dano na korištenje trećoj strani), procjena rizika za svaki mogući događaj/incident koji može nastupiti nad osobnim podacima (procjena i definiranje postupka izbjegavanja rizika i rješavanja rizika)
• zahtjev za pristup informacijama
• pregled aktivnosti s osobnim podacima

U svakom trenutku aplikacija zapisuje SVAKU OBRADU OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA. Moguće je izabrati aplikaciju, vrstu procesa, datum i slično te će se prema odabranom prikazati aktivnosti u aplikaciji.
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

URUDŽBENI ZAPISNIK

• inteligentno rješenje dizajnirano s ciljem brzog postizanja izvanrednih rezultata
obavljanje posla brže i bolje nego ikad
• unos i ažuriranje podataka znatno je olakšano
vođenje urudžbenog zapisnika, klasificiranje i višestruko pretraživanje podataka bez obzira na količinu podataka, mogućnost povezivanja i pregledavanja skeniranih dokumenata, praćenje kolanja dokumenata unutar ustanove (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen..), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi koji dokument

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

URUDŽBENI ZAPISNIK

• inteligentno rješenje dizajnirano s ciljem brzog postizanja izvanrednih rezultata
obavljanje posla brže i bolje nego ikad
• unos i ažuriranje podataka znatno je olakšano
vođenje urudžbenog zapisnika, klasificiranje i višestruko pretraživanje podataka bez obzira na količinu podataka, mogućnost povezivanja i pregledavanja skeniranih dokumenata, praćenje kolanja dokumenata unutar ustanove (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen..), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi koji dokument

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

MJESNI IZBORI

• programsko rješenje koje omogućuje jednostavno unošenje i evidentiranje svih podataka vezanih uz provedbu mjesnih izbora
obavljanje posla brže i bolje nego ikad
• unos i ažuriranje podataka znatno je olakšano
unos šifrarnika teritorijalnih jedinica (grad/općina, gradski kotari/mjesni odbori, biračka mjesta), unos šifrarnika kandidatura (zbirne kandidacijske liste, liste kandidata, unos članova povjerenstva), unos i ispis izvadaka (unos zapisnika biračkih odbora, obrada rezultata izbora - izračun rezultata i ispis, D'Hondt za vijeća mjesnih odbora, D'Hondt za gradsko/općinsko vijeće..).


Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

MJESNI IZBORI

• programsko rješenje koje omogućuje jednostavno unošenje i evidentiranje svih podataka vezanih uz provedbu mjesnih izbora
obavljanje posla brže i bolje nego ikad
• unos i ažuriranje podataka znatno je olakšano
unos šifrarnika teritorijalnih jedinica (grad/općina, gradski kotari/mjesni odbori, biračka mjesta), unos šifrarnika kandidatura (zbirne kandidacijske liste, liste kandidata, unos članova povjerenstva), unos i ispis izvadaka (unos zapisnika biračkih odbora, obrada rezultata izbora - izračun rezultata i ispis, D'Hondt za vijeća mjesnih odbora, D'Hondt za gradsko/općinsko vijeće..).


Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVIDENCIJA ZEMLJIŠTA (REGISTAR NEKRETNINA)

• omogućuje jednostavno unošenje i evidentiranje svih podataka vezanih uz zemljišta i nekretnine
rezultat korištenja jest zakonski usklađena lista sa svim potrebnim podacima o zemljištima i nekretninama
• katastarski podaci (broj katastarske čestice, površina objekta, vlasnik)
• zemljišnoknjižni podaci (zemljišnoknjižni broj čestice, zemljišnoknjižni broj uloška, površina objekta, vlasnik, upisani tereti i zabilježbe)
inventurni broj, namjena, knjigovodstvene vrijednosti

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVIDENCIJA ZEMLJIŠTA (REGISTAR NEKRETNINA)

• omogućuje jednostavno unošenje i evidentiranje svih podataka vezanih uz zemljišta i nekretnine
rezultat korištenja jest zakonski usklađena lista sa svim potrebnim podacima o zemljištima i nekretninama
• katastarski podaci (broj katastarske čestice, površina objekta, vlasnik)
• zemljišnoknjižni podaci (zemljišnoknjižni broj čestice, zemljišnoknjižni broj uloška, površina objekta, vlasnik, upisani tereti i zabilježbe)
inventurni broj, namjena, knjigovodstvene vrijednosti

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVEDOM

• web aplikacija namijenjena domovima za starije osobe i ostalim ustanovama koje se bave socijalnom skrbi
programsko rješenje kreirano je po mjeri korisnika nakon dugogodišnjeg iskustva našeg projektnog tima
• administrativni modul (dokumenti, zahtjev za prijam, odsutnost, preseljenje po sobama, privremeni štićenici, unos džeparca, unos jelovnika, potvrde)
• socijalna skrb (plan rada socijalnog radnika, dnevnik rada, događaji, aktivnosti)
zdravstvena njega (report, terapijska lista, mjerenje tlaka, mjerenje GUK, mjerenje mase, unos i izlučivanje, evidencija stolica, plan rada medicinske sestre, protokol prehrane..)

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVEDOM

• web aplikacija namijenjena domovima za starije osobe i ostalim ustanovama koje se bave socijalnom skrbi
programsko rješenje kreirano je po mjeri korisnika nakon dugogodišnjeg iskustva našeg projektnog tima
• administrativni modul (dokumenti, zahtjev za prijam, odsutnost, preseljenje po sobama, privremeni štićenici, unos džeparca, unos jelovnika, potvrde)
• socijalna skrb (plan rada socijalnog radnika, dnevnik rada, događaji, aktivnosti)
zdravstvena njega (report, terapijska lista, mjerenje tlaka, mjerenje GUK, mjerenje mase, unos i izlučivanje, evidencija stolica, plan rada medicinske sestre, protokol prehrane..)

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVIDENCIJA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA


Programska rješenja aGKP,iGKP s RFID tehnologijom za održivo upravljanje otpadom

 • Mogućnost brzog unosa podataka o odvozu
 • Automatsko evidentiranje odvoza smeća RFID čipovima na kantama/kontejnerima
 • RFID čitač nalazi se na kamionu za odvoz otpada – automatski prikuplja podatke s RFID čipova na kantama
 • Mogućnost korištenja i za groblja, dimnjačarsku djelatnost, vođenje zgrada, a sve s centralnom obradom i povezanim podacima
 • Reciklažno dvorište
 • Povezano s knjigovodstvenim softverom
 • Radni nalozi
 • Analitike

aGKP, iGKP programska rješenja dostupna su za preuzimanje na Android i iOS platformama:

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVIDENCIJA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Programsko rješenje aGKP, iGKP


Programska rješenja aGKP,iGKP s RFID tehnologijom za održivo upravljanje otpadom

 • Mogućnost brzog unosa podataka o odvozu
 • Automatsko evidentiranje odvoza smeća RFID čipovima na kantama/kontejnerima
 • RFID čitač nalazi se na kamionu za odvoz otpada – automatski prikuplja podatke s RFID čipova na kantama
 • Mogućnost korištenja i za groblja, dimnjačarsku djelatnost, vođenje zgrada, a sve s centralnom obradom i povezanim podacima
 • Reciklažno dvorište
 • Povezano s knjigovodstvenim softverom
 • Radni nalozi
 • Analitike

aGKP, iGKP programska rješenja dostupna su za preuzimanje na Android i iOS platformama:

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVIDENCIJA USLUGA DIMNJAČARSKE DJELATNOSTI

mobilna aplikacija Dim Sun koja olakšava praćenje poslovnih procesa subjekata koji se bave dimnjačarskom djelatnošću
jednostavno planiranje svojih poslovnih aktivnosti
• izdavanje fiskaliziranih računa na terenu
• ostavljanje obavijesti klijentima, izrada narudžbi, izrada radnih naloga, upisivanje novih korisnika, slikanje dimnjaka i dimovodnih cijevi
programsko rješenje sastoji se od 2 modula: terenskog i administrativnog
• automatsko bilježenje datuma, vremena i GPS lokacije izdavanja svih vrsta unešenih podataka na terenu
• bez potrebe instalacije centralnog programa i baze podataka na računalu, svi podaci nalaze se na webserveru i pristupa im se putem interneta
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

EVIDENCIJA USLUGA DIMNJAČARSKE DJELATNOSTI

mobilna aplikacija Dim Sun koja olakšava praćenje poslovnih procesa subjekata koji se bave dimnjačarskom djelatnošću
jednostavno planiranje svojih poslovnih aktivnosti
• izdavanje fiskaliziranih računa na terenu
• ostavljanje obavijesti klijentima, izrada narudžbi, izrada radnih naloga, upisivanje novih korisnika, slikanje dimnjaka i dimovodnih cijevi
programsko rješenje sastoji se od 2 modula: terenskog i administrativnog
• automatsko bilježenje datuma, vremena i GPS lokacije izdavanja svih vrsta unešenih podataka na terenu
• bez potrebe instalacije centralnog programa i baze podataka na računalu, svi podaci nalaze se na webserveru i pristupa im se putem interneta
Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

MJERENJE DIMNIH PLINOVA

programsko rješenje BMData razvijeno za rad sa MRU mjernim instrumentima preko bluetooth protokola
• uvedena i mogućnost ručnog unosa rezultata mjerenja dimnih plinova ostalim uređajima
• namijenjeno radu dimnjačara i servisera
• sastoji se od mobilne aplikacije i administrativne web aplikacije
• dostupno na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

MJERENJE DIMNIH PLINOVA

programsko rješenje BMData razvijeno za rad sa MRU mjernim instrumentima preko bluetooth protokola
• uvedena i mogućnost ručnog unosa rezultata mjerenja dimnih plinova ostalim uređajima
• namijenjeno radu dimnjačara i servisera
• sastoji se od mobilne aplikacije i administrativne web aplikacije
• dostupno na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju
© 1992 - 2023 Konplast. All Rights Reserved.