SLANJE I ZAPRIMANJE eDOKUMENATA

(eOtpremnice, eOdobrenja, eRačuni za predujam, eNarudžbe)

Kako digitalna transformacija mijenja naše poslovanje?

U svakodnevnoj komunikaciji susrećemo se s nizom pojmova iz digitalnog svijeta, a u posljednje vrijeme se sve češće spominje digitalna transformacija. Ona utječe na sve sektore gospodarstva i mijenja naš život, rad i komunikacije. Digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora - ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. Digitalna transformacija može obuhvaćati područja kao što su digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalna nabava, digitalizacija prodajnih predstavnika, Big Data i slično. Najveći je problem što se i dalje odgađaju odluke vezane uz uvođenje nove tehnologije. U procesu digitalne transformacije želimo da tehnologija korisnicima omogući da traže ono što žele, i to kad god i kako god to žele. Razvoj novih tehnologija, softvera i aplikacija omogućio je da se organizacije povežu s korisnicima na različitim razinama - od informiranja o kupnji, pomoći pri odlučivanju i procesu kupnje do razmjene informacija o zadovoljstvu. Stoga digitalna transformacija znači i promjenu svih oblika poslovanja i procesa u kojima su zaposlenici organizacije u interakciji s njezinim korisnicima. Tako je nekim organizacijama dovoljno napraviti internetsku stranicu, otvoriti digitalne kanale komunikacije i zaposliti nekolicinu digitalnih stručnjaka, a druge trebaju uvesti mnogo složenije procese digitalnih tehnologija te zapošljavanje mnogo većeg broja stručnjaka na različitim razinama poslovanja. Svaka je organizacija individualna, stoga je i razvojni put digitalne transformacije svake organizacije različit.

eOTPREMNICE

Otpremnica je dokument koji koristimo prilikom otpremanja robe sa skladišta. Kreira se u dva primjerka od kojih se jedan predaje kupcu prilikom dostave robe, a drugi vraća u računovodstvo.

eOtpremnica se kreira u KIPOS-u koji je, pomoću mobilne aplikacije, povezan s uređajem kod vozača (tablet, mobitel). Aplikacija omogućava kupcu da digitalno potpiše dokument prilikom preuzimanja robe, a isto tako ostavlja mogućnost a kreiranje zapisnika o višku ili manjku robe u slučaju potrebe.

• omogućuje digitalno potpisivanje dokumenta prilikom predaje i preuzimanja robe
• nemoguće je izgubiti ili oštetiti dokumenat
• eOtpremnica se odmah pri potpisu vraća u računovodstvo kroz mobilnu aplikaciju
• mogućnost izdavanja eRačuna odmah nakon potpisivanja eOtpremnice 
• u potpunosti eliminira papir
• pojednostavljuje vođenje robe u skladištu
• smanjuje troškove

eODOBRENJA

(Obavijesti o knjiženju)

eOdobrenje
 je dokument koji se kreira kako bi se umanjilo već nastalo zaduženje. Kreira se i šalje izravno iz računovodstvenog programa. Kako bi kupac preuzeo eOdobrenje putem web servisa, otvara mu se dodatan prozor s predefiniranim poljima uz dokument odobrenja. Popunjavanjem tih polja, kupac kreira i šalje dobavljaču Izjavu o knjiženju pretporeza u formatu eOdgovora. Nakon što kupac pošalje eOdgovor, sustav mu nudi preuzimanje eOdobrenja.

• izbjegava se kašnjenje s potvrdama odobrenja
• proces ovjeravanja se u prosjeku s 20 dana smanjuje na 2 dana
• veća razina poslovnog odnosa s partnerima

eRAČUNI ZA PREDUJAM

To je račun za uplatu koja je obavljena prije isporuke proizvoda ili usluga. On sadržava sve elemente kao i "običan" račun, npr:

• zauzima broj u redoslijedu računa
• prikazani su svi iznosi uključujući i poreznu stopu, osnovicu poreza i iznos poreza
• svi ostali elementi koji su inače na računu (datum i vrijeme, operater..)

Račun je potrebno napraviti po primitku predujma (avansa), a ukoliko je isporuka napravljena do roka za podnošenje prijave PDV-a, može se izdati samo ukupni tj. završni račun bez računa za predujam. 

eNARUDŽBE

eNarudžbe predstavljaju programsko rješenje koje omogućuje slanje narudžbe prema dobavljaču u elektroničkom obliku.

• brža komunikacija s dobavljačem 
• bez trošenja papira
• jednostavno slanje narudžbi
• brža obrada narudžbi


Kako započeti sa slanjem eDokumenata?

Početak slanja je vrlo jednostavan. Ukoliko već koristite usluge Servisa Moj eRačun te imate ugovoren neki od paketa, možete početi sa slanjem svih eDokumenata iz KIPOS programa. Samo je potrebno napraviti uključenje u KIPOS programu. Kontaktirajte nas za uključenje modula.

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju

eDOKUMENTI

(eOtpremnice, eOdobrenja, eRačuni za predujam, eNarudžbe)

Kako digitalna transformacija mijenja naše poslovanje?

U svakodnevnoj komunikaciji susrećemo se s nizom pojmova iz digitalnog svijeta, a u posljednje vrijeme se sve češće spominje digitalna transformacija. Ona utječe na sve sektore gospodarstva i mijenja naš život, rad i komunikacije. Digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora - ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. Digitalna transformacija može obuhvaćati područja kao što su digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalna nabava, digitalizacija prodajnih predstavnika, Big Data i slično. Najveći je problem što se i dalje odgađaju odluke vezane uz uvođenje nove tehnologije. U procesu digitalne transformacije želimo da tehnologija korisnicima omogući da traže ono što žele, i to kad god i kako god to žele. Razvoj novih tehnologija, softvera i aplikacija omogućio je da se organizacije povežu s korisnicima na različitim razinama - od informiranja o kupnji, pomoći pri odlučivanju i procesu kupnje do razmjene informacija o zadovoljstvu. Stoga digitalna transformacija znači i promjenu svih oblika poslovanja i procesa u kojima su zaposlenici organizacije u interakciji s njezinim korisnicima. Tako je nekim organizacijama dovoljno napraviti internetsku stranicu, otvoriti digitalne kanale komunikacije i zaposliti nekolicinu digitalnih stručnjaka, a druge trebaju uvesti mnogo složenije procese digitalnih tehnologija te zapošljavanje mnogo većeg broja stručnjaka na različitim razinama poslovanja. Svaka je organizacija individualna, stoga je i razvojni put digitalne transformacije svake organizacije različit.

eOTPREMNICE

Otpremnica je dokument koji koristimo prilikom otpremanja robe sa skladišta. Kreira se u dva primjerka od kojih se jedan predaje kupcu prilikom dostave robe, a drugi vraća u računovodstvo.

eOtpremnica se kreira u KIPOS-u koji je, pomoću mobilne aplikacije, povezan s uređajem kod vozača (tablet, mobitel). Aplikacija omogućava kupcu da digitalno potpiše dokument prilikom preuzimanja robe, a isto tako ostavlja mogućnost a kreiranje zapisnika o višku ili manjku robe u slučaju potrebe.

• omogućuje digitalno potpisivanje dokumenta prilikom predaje i preuzimanja robe
• nemoguće je izgubiti ili oštetiti dokumenat
• eOtpremnica se odmah pri potpisu vraća u računovodstvo kroz mobilnu aplikaciju
• mogućnost izdavanja eRačuna odmah nakon potpisivanja eOtpremnice 
• u potpunosti eliminira papir
• pojednostavljuje vođenje robe u skladištu
• smanjuje troškove

eODOBRENJA

(Obavijesti o knjiženju)

eOdobrenje
 je dokument koji se kreira kako bi se umanjilo već nastalo zaduženje. Kreira se i šalje izravno iz računovodstvenog programa. Kako bi kupac preuzeo eOdobrenje putem web servisa, otvara mu se dodatan prozor s predefiniranim poljima uz dokument odobrenja. Popunjavanjem tih polja, kupac kreira i šalje dobavljaču Izjavu o knjiženju pretporeza u formatu eOdgovora. Nakon što kupac pošalje eOdgovor, sustav mu nudi preuzimanje eOdobrenja.

• izbjegava se kašnjenje s potvrdama odobrenja
• proces ovjeravanja se u prosjeku s 20 dana smanjuje na 2 dana
• veća razina poslovnog odnosa s partnerima

eRAČUNI ZA PREDUJAM

To je račun za uplatu koja je obavljena prije isporuke proizvoda ili usluga. On sadržava sve elemente kao i "običan" račun, npr:

• zauzima broj u redoslijedu računa
• prikazani su svi iznosi uključujući i poreznu stopu, osnovicu poreza i iznos poreza
• svi ostali elementi koji su inače na računu (datum i vrijeme, operater..)

Račun je potrebno napraviti po primitku predujma (avansa), a ukoliko je isporuka napravljena do roka za podnošenje prijave PDV-a, može se izdati samo ukupni tj. završni račun bez računa za predujam. 

eNARUDŽBE

eNarudžbe predstavljaju programsko rješenje koje omogućuje slanje narudžbe prema dobavljaču u elektroničkom obliku.

• brža komunikacija s dobavljačem 
• bez trošenja papira
• jednostavno slanje narudžbi
• brža obrada narudžbi


Kako započeti sa slanjem eDokumenata?

Početak slanja je vrlo jednostavan. Ukoliko već koristite usluge Servisa Moj eRačun te imate ugovoren neki od paketa, možete početi sa slanjem svih eDokumenata iz KIPOS programa. Samo je potrebno napraviti uključenje u KIPOS programu. Kontaktirajte nas za uključenje modula.

Ukoliko želite više informacija o ovom programskom rješenju
© 1992 - 2023 Konplast. All Rights Reserved.