Kada i kako se odvajaju poslovne godine?
Poslovne godine odvajaju naši djelatnici. Korisnicima koji redovito plaćaju mjesečnu podršku za održavanje programskih rješenja, otvaranje nove poslovne godine je besplatno dok se korisnicima koji nemaju ugovoreno održavanje programskih rješenja šalje ponuda. Kada želite da Vam se odvoji poslovna godina, kontaktirajte nas i dogovoriti ćemo se za termin. Poslovnu godinu nije potrebno odvajati 01.01., dovoljno je samo da se u parametrima aplikacije promijeni godina i može se raditi isto kao što se radilo i u protekloj godini. Ukoliko ima potrebe za knjiženjima u prethodnoj godini, nije potrebno vraćati parametre, dovoljno je samo da se kod unosa dokumenata odabere godina. Važno je napomenuti da prenosimo stanja kakva je pripremio korisnik, stoga je prije samog odvajanja potrebno temeljito provjeriti Vaša stanja.
Koje je provjere potrebno izvršiti prije odvajanja poslovne godine?
Projektiranje novih personaliziranih lista u programskom rješenju?
Koje su prednosti plaćanja mjesečne podrške?
Kako se preuzima nova verzija?
Potrebna je administracija baze prilikom ulaska u program?
Nabavne cijene nisu realne?
Izračun RUC-a nije točan!
Na ponudama ne ispisuje iznos poreza?
Konačna maloprodajna cijena nije ista početnoj na maloprodajnoj fakturi!
Kako knjižiti avanse?
Kako knjižiti ulazne avanse?
© 1992 - 2024 Konplast. All Rights Reserved.